نمونه عمل تومور مننژیوم

نمونه عمل تومور مننژیوم

بیمار خانم مسن که از مدتها قبل سردرد داشتند همچنین دچار افتادگی هر دو پلک داشتند به متخصص چشم مراجعه کردند و بعد از بررسی به ما ارجاع داده شدند در تصاویر متوجه یک تومور مننژیوم در ناحیه توبرکلوم سلا و کلینوئید که بخشی از قاعده جمجمه میباشد، شدیم. در یک عمل جراحی میکروسکوپیک تومور کاملا تخلیه گردید و تمامی عروق و اعصاب که در فیلم و عکس علامت گذاری شده حفظ شدند

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 17 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی