نورومانیتورینگ و تشخیص تومور داخل نخاعی گردن

نورومانیتورینگ و تشخیص تومور داخل نخاعی گردن

تومور داخل نخاعی گردن

آقای ۴۵ ساله که با مشکل درد و ضعف دست چپ آمدند که هنگام خواب تشدید شده و گاهی کاهش قدرت پای چپ کرده که منجر به عدم تعادل و زمین خوردن بیمار شده بود
به کمک نورومانیتورینگ و با تشخیص تومور داخل نخاعی گردن به روش میکروسکپیک عمل شده و تومور را کاملا تخلیه کردیم.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 27

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + سه =

WhatsApp مشاوره