نورومانیتورینگ و تشخیص تومور داخل نخاعی گردن

نورومانیتورینگ و تشخیص تومور داخل نخاعی گردن

تومور داخل نخاعی گردن

آقای ۴۵ ساله که با مشکل درد و ضعف دست چپ آمدند که هنگام خواب تشدید شده و گاهی کاهش قدرت پای چپ کرده که منجر به عدم تعادل و زمین خوردن بیمار شده بود
به کمک نورومانیتورینگ و با تشخیص تومور داخل نخاعی گردن به روش میکروسکپیک عمل شده و تومور را کاملا تخلیه کردیم.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 29

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 5 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی