هیدروسفالی در دختر ۱۵ ساله به دنبال کیست داخل بطنی

هیدروسفالی

دختر ۱۵ ساله که با علائم سردرد شدید و ادم پاپی آمده بودند با تشخیص هیدروسفالی به دنبال مسدود شدن اکواداکت، توسط یک کیست در سیسترن کوادریژمینال ، تحت عمل جراحی آندوسکوپی مغز قرار گرفتند
کف بطن سوم باز گردید و جدار کیست بازشد تا جریان مایع مغزی نخاعی بخوبی برقرار گردد.

ویدئوی مربوطه در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 28

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی