گفتگو هفته نامه امین جامعه با دکتر گیو شریفی

گفتگو هفته نامه امین جامعه با دکتر گیو شریفی

گفتگو هفته نامه امین جامعه با دکتر گیو شریفی

تلاش برای نجات جان انسان ها ، رسالت یک پزشک است .

 

دکتر گیو شریفی

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 33

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی