دل نوشته های بیماران

۱۳۹۸-۰۷-۳۰
بیمار کیاری از تبریز

بیمار کیاری از تبریز

گر طبیبانه بیایی به سراغم به دو عالم ندهم لذت بیماری را . من دوسال پیش ناامیدبه مطبتان آمده بودم ولی الان با وجودشما سلامت درکنارخانواده […]
WhatsApp مشاوره