دل نوشته های بیماران

2022-07-20

دل نوشته های بیماران ( تقدیمی از طرف احمدی)

تقدیمی از طرف خانواده احمدی  
2022-07-20

دل نوشته های بیماران ( از طرف رقیه زندیار )

تقدیم به پزشک متخصص و دانشمند برجسته جناب اقای دکتر گیوشریفی از طرف رقیه زندیار
2022-07-13

تشنج مقاوم به درمان

تشنج مقاوم به درمان در دختر 14 ساله که بعد از دو سال کاملا بهبود یافت.  
2019-10-22

بیمار کیاری از تبریز

گر طبیبانه بیایی به سراغم به دو عالم ندهم لذت بیماری را . من دوسال پیش ناامیدبه مطبتان آمده بودم ولی الان با وجودشما سلامت درکنارخانواده […]