2023-06-18

رزکسیون انبلاک گلیوما مغزی

در این ویدیو دکتر گیو شریفی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در خصوص جراحی « رزکسیون انبلاک گلیوما مغزی» توضیح می‌دهند .
2019-09-30

عمل آندوسکوپی و از راه بینی آدنوم بزرگ مننژیوم و اختلال قاعدگی

فیلم پایان عملی که خوشبختانه تومور کاملا خارج شد بیمار خانم میانسالی بودند که با کاهش شنوایی و سردرد مراجعه کرده بودند در بررسیها تومور مننژیوم […]