کلوئید کیست مورد ۳۱ – جراحی مغز

 

بیمار خانمی ۵۵ ساله از تهران هستند که با سر درد شدید مراجعه کردند. بیمار علاوه بر داشتن کلوئید کیست، هیدروسفال هم بودند. برخی از بیماران دچار هیدروسفالی، بعد از جراحی نیاز به شنت گذاری دارند ولی مشکل هیدروسفالی بیمار مذکور، بعد از انجام عمل جراحی کلوئید کیست به صورت اورژانسی توسط دکتر شریفی جراح مغز و اعصاب، کاملا برطرف شد و خدا را شکر نیازی به شنت گذاری نداشتند. عمل بحمدالله بسیار راضی کننده بود و حال بیمار کاملا خوب است.

تصاویر قبل از عمل

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 13 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی