تومور مننژیوم مغزی

۱۳۹۸-۰۴-۱۵
تومور مننژیوم مغز

تومور مننژیوم مغز

عمل مجدد تومور مغزی مننژیوم در خانمی که در مرکز دیگری ۶ سال قبل عمل شده بودند . بیمار با سردرد و تاری دید مراجع کردند […]
WhatsApp chat مشاوره