عمل منیتژیوما

2019-01-06

نمونه عمل مننژیوما پتروکلایوال

بیمار خانم 54 ساله با سردرد سرگیجه و بی حسی زبان مراجعه کردند قبل عمل   بعد عمل  
WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی