بیرون زدگی شدید مهره دوم و سوم کمر – جلوگیری از فلجی کامل

بیرون زدگی شدید مهره

یک آقای بسیار جوان در مدت چند روز گذشته درد شدید کمر و پاها بویژه پای راست پیدا کردند و ضعف شدید هر دو پا باعث شد که به صورت اورژانسی با تشخیص بیرون زدگی شدید مهره دوم و سوم کمر ، بیمار را عمل کرده و فشار را از روی نخاع و ریشه های عصبی برداریم تا از فلجی کامل وی جلوگیری کنیم.
در عمل جراحی دیسک را به صورت میکروسکوپیک تخلیه کرده و بجای کیج تعبیه کردیم همچنین مهره ها را با پیچ و راد فیکس کردیم. عکس وسط تصویر عکس گرفته شده با سی ارم بلافاصله بعد از عمل و در اتاق عمل میباشد .

  بیرون زدگی شدید مهره

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 4.4 / 5. Vote count: 19

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  As you found this post useful...

  Follow us on social media!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  یک × 5 =

  WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی