تومور ساقه مغز در پسر بچه ۱۸ ماهه

تومور ساقه مغز

پسر بچه ۱۸ ماهه که با شکایت ضعف نیمه راست بدن و اختلال بلع مراجعه کردند و در بررسی ها متوجه تومور در ساقه مغز شدیم که با اپروچ ساب تمپورال عمل شده و تومور را کاملا خارج کردیم
در تصاویر DTI درگیری الیاف حرکتی با تومور مشخص میباشد

ویدئوی مربوطه در “تالار جراحی” قابل مشاهده است.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 48

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 15 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی