جراحی آندوسکوپی تومور هیپوفیز بزرگ از طریق بینی

برای مشاهده فیلم در آپارات کلیک کنید.

آقای ۴۱ ساله با کاهش شدید بینایی طی ۳-۲ سال گذشته، مراجعه کردند.آزمایش های هورمونی در محدوده نرمال قرار داشتند. تومور هیپوفیز غیر ترشحی بزرگ که تا کف بطن سوم آمده است به صورت اندوسکوپی توسط دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب جراحی شد.

 

تصاویر قبل از عمل:

میدان بینایی بیمار

 

تصاویر بعد از عمل:

برش ترمیم چربی که از شکم بیمار برداشته شده است.

ویدئو

جراحی آندوسکوپی هیپوفیز از طریق بینی و ترمیم حین عمل کف جمجمه توسط دکتر شریفی در بیمارستان عرفان

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 10 =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی