جراحی فتق مخچه به کانال نخاع (کیاری)

كیاری مالفورمیشن عبارت از پایین قرار گرفتن قسمتی از مخچه از محل طبیعی خود است. در این بیماری مخچه و خصوصا تونسیل های مخچه می توانند پایین تر از سطح فورامن مگنوم، محل خروج نخاع از مغز قرار گیرند.

به طور كلی سه نوع از این بیماری وجود دارد:

• كیاری تیپ III– كه مخچه و برین استم در ناحیه نخاع گردن قرار گرفته و به علت شدت بیماری با حیات منافات دارد و در مراحل اولیه تولد نوزاد از بین می رود.
• كیاری تیپ II– كه قسمت هایی از مخچه و ساقه مغز در ناحیه نخاع گردن قرار گرفته و باعث عوارض حركتی و گرفتاری اعصاب نخاع و مغز می شود و در سنین پایین علائم آن ظاهر می شود.
• كیاری تیپ I– كه فقط تونسیل های مخچه پایین تر از فورامن مگنوم قرار گرفته و علائم آن شامل سر درد و گرفتاری اعصاب مغز است. این بیماری می تواند همراه با كیست نخاعی (مننگوسلی) باشد كه باعث ضعف و اختلال حركتی در دست و پاها می شود.

گاهی ممكن است درمان این بیماران، جراحی و برطرف كردن فشار روی نخاع باشد.
گاهی اوقات در این بیماران هیدروسفالی نیز وجود دارد.
در برخی از بیماران علائمی مانند خواب آلودگی، کمای کم عمق و حتی کما و بی توجهی به محرک های خارجی مشاهده می شود.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 20

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 7 =

WhatsApp مشاوره