عمل دیسک های متعدد گردن بدون استفاده از پیچ و پلاک

عمل دیسک های متعدد گردن بدون استفاده از پیچ و پلاک

بیمار آقای ۴۹ ساله با درد شدید و گاهی بی حسی در هر دو دست مراجعه کردند که این مشکل را سه سالی تحمل میکردند. تصاویر ام آر آی (تصویر شماره ۱) نشان دهنده دیسک گردن های متعدد که فشار زیادی را به نخاع وارد آورده است. در تصویر شماره یک میتوان به راحتی ستون

   

  تصویر شماره یک

  فقرات گردنی سالم را از بیمار تشخصیص داد که چقدر طناب نخاعی تحت فشار دیسک های گردنی قرار داشتند.

  تصویر شماره دو

  تیم جراحی بعد از بحث و بررسی تصاویر ام آر آی- رادیولوژی و شرایط بالینی بیمار تصمیم به عمل آزاد سازی طناب نخاعی از ناحیه قدامی همراه با جایگذاری کِیج های متعدد تیتانیومی ، گرفتند. در تصویر شماره ۲ به وضوح میتوان طناب نخاعی را باوضعیت سالم و بدون هیچ فشاری از جانب دیسک ها مشاهده کرد و خوشبختانه عمل با موفقیت انجام شد و مریض چک آپ یک ساله خود را نیز اخیرا انجام دادند.

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 4.3 / 5. Vote count: 22

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  As you found this post useful...

  Follow us on social media!

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیست − پانزده =

  WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی