نمونه هایی از اعمال جراحی

2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور داخل نخاعی

فیلم عمل جراحی تومور داخل نخاعی
2023-07-08

فیلم عمل جراحی دیسک توراسیک در دختر جوان

فیلم عمل جراحی دیسک توراسیک در دختر جوان
2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور مهره اول گردن

  فیلم عمل جراحی تومور مهره اول گردن
2023-07-08

فیلم عمل جراحی آکرومگالی

فیلم عمل جراحی آکرومگالی
2023-07-08

فیلم عمل جراحی دیسک فارلترال

فیلم عمل جراحی دیسک کمر
2023-07-08

فیلم عمل جراحی کرانیوفارنژیوما

فیلم عمل جراحی کرانیوفارنژیوما
2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور سیستیک

فیلم عمل جراحی تومور سیستیک
2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور بزرگ مغزی در پسر ۶ ساله

  فیلم عمل جراحی تومور بزرگ مغزی در پسر ۶ ساله
2023-07-08

فیلم عمل جراحی تومور دیواره چشم

فیلم عمل جراحی تومور دیواره چشم
2023-07-08

فیلم عمل جراحی مننژیوم سینوس کاورنوس

فیلم عمل جراحی مننژیوم سینوس کاورنوس
2023-06-18

جراحی آدنوم هیپوفیز غیر عادی

در این ویدیو دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب، جراحی آدنوم هیپوفیز غیر عادی را تشریح می‌کند.
2023-06-18

عمل جراحی تومور مننژیوم بسیار بزرگ‌

در این ویدیو دکتر گیو شریفی جراح مغز و اعصاب، جراحی یک تومور قاعده جمجمه « توبرکولوم سلا بزرگ» را تشریح می‌کند.
2023-06-18

رزکسیون انبلاک گلیوما مغزی

در این ویدیو دکتر گیو شریفی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب در خصوص جراحی « رزکسیون انبلاک گلیوما مغزی» توضیح می‌دهند .
2023-06-18

عمل جراحی سندروم کودا اکوینا

فیلم مربوط به عمل جراحی دکتر گیو شریفی “سندروم کودا اکوینا”
2022-07-20

تومور درمویید و اپاندیموما به صورت همزمان

توموری پر از مو در مغز تومور درموئید با ریشه جنینی که پر از تارهای مو بود که در قسمت خلفی مغز بیمار قرار داشت همچنین […]
2022-07-13

تشنج مقاوم به درمان

تشنج مقاوم به درمان در دختر 14 ساله که بعد از دو سال کاملا بهبود یافت.  
2022-07-09

عمل دختر جوان که تومور مننژیوم مغزی نزدیک عصب چشم داشتند

عمل دختر جوان که تومور مغزی نزدیک عصب چشم داشتند و چشم دیگر خود را در گذشته در سانحه ای از دست داده بودند. خوشبختانه تنها […]
2020-02-28

عمل جراحی کلافه عروقی شریانی وریدی یا arteriovenus malformation

بیمار دختر جوان ۲۳ ساله که با ضعف دست چپ آمدند با تشخیص AVM عمل شدند . راه تشخیص MRI و F MRI زیرا که محل […]
2020-02-22

تومور استاک یا دسته هیپوفیز

تومور استاک یا دسته هیپوفیز در آقای ۴۹ ساله با شکایت سردرد تاری دید خواب آلودگی و اختلال جنسی عمل آندوسکوپی و از راه بینی انجام […]
2020-02-19

تومور مغزی در نوجوان ۱۱ ساله

تومور مغزی در نوجوان یازده ساله که با شکایت سردرد و تهوع و بی تحرکی در اهواز بررسی شده بودند و براشون شنت گذاری انجام دادند […]