حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

 

  • حرکت پل زدن با دو پا همراه با انقباض عضلات شکم (شکل ۱)

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

شکل ۱: حرکت پل زدن. حفظ راستای طبیعی ستون فقرات (پرهیز از افزایش قوس کمر) و انقباض همزمان عضلات شکم و لگن ضروری است. در واقع این حرکت باید با راست شدن مفصل ران و نه افزایش قوس کمر انجام شود.

  • حرکت پل زدن با یک پا همراه با انقباض عضلات شکم (شکل ۲)

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

شکل ۲: حفظ راستای طبیعی ستون فقرات (پرهیز از افزایش قوس کمر) و انقباض همزمان عضلات شکم و لگن ضروری است. در واقع این حرکت باید با راست شدن مفصل ران و نه افزایش قوس کمر انجام شود.

 

  • فاز ورزش های قدرتی

فعالیت های برداشتن اشیا بایستی با اجسام سبک آغاز شده و به تدریج در حد تحمل بیمار و حفظ راستای ستون فقرات گسترش یابد.علاوه بر روش sweep lifting (شکل ۳) توجه به تکنیک صحیح در حین برداشتن و جابجایی اجسام به ویژه برای کسانی که فعالیت های شغلی و ورزشی آن ها مستلزم حمل بار و اجسام سنگین است، حائز اهمیت است.(شکل ۴)

شکل ۴: تکنیک صحیح جایجایی اجسام. جهت جابجایی ابتدا فرد کاملا به جسم نزدیک شده و با خم کردن زانوها و نه کمر اقدام به بلند کردن آن می کند. به راست بودن ستون فقرات در تمام مراحل توجه شود.

حرکات ورزشی بعد از جراحی دیسک کمر

شکل ۳: sweep lifting  به راست بودن ستون فقرات در حین انجام مانور توجه کنید.

 

منبع: توان بخشی بعد از جراحی دیسک ستون فقرات کمری

 تالیف : دکتر شهرام محقق – ۱۳۹۶

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 118

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + ده =

WhatsApp فقط جهت وقت دهی بیماران اورژانسی